COVID - IMPORTANT NOTICE

Bieden is mogelijk via:

a. een aankooporder. Hetzij overhandigd tijdens de tentoonstellingsdagen, hetzij overgemaakt per e-mail. Wij proberen in dat geval het lot voor u voor de meest voordelige prijs aan te kopen.  In geval dat er voor eenzelfde lot gelijkwaardige biedingen zijn, krijgt het eerst binnengekomen aankooporder voorkeur op de later binnengekomen formulieren.  Aankooporders worden aanvaard tot 24 uur vóór de start van de veiling.

b. de telefoon. U wordt tijdens de veiling opgebeld. Bieden via de telefoon kan enkel voor die items die door de veilinghouder op een waarde van € 500 of hoger geschat worden. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via de door hen opgegeven telefoonnummer(s).  Telefonische biedingen worden aanvaard tot 24 uur vóór de start van de veiling.

c. Online live. In dit geval berekent het veilinghuis de commissie van zijn online partners ‘Invaluable Live!’(5%)  Drouot Live (3% ) door aan de koper. Deze betaalt dan resp. 30% of 28 % commissie op de hamerprijs i.p.v. 25%. Bij gelijktijdige biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang.  Online bieders worden geacht zich 24 uur voor de start van de  veiling te registreren. We kunnen geen goedkeuring garanderen voor late registraties.

TOP