AANKOOPORDER

Gelieve in de veiling van 2024-03-26 (MA24) de volgende loten aan te kopen voor mijn rekening, volgens de verkoopvoorwaarden aangegeven in de catalogus, en dit rekening houdend met de maxima zoals ze hieronder aangegeven staan. In het geval dat er een identiek aankooporder gegeven zou worden voor hetzelfde lot, zal prioriteit gegeven worden aan het order dat eerst afgegeven werd. De maximumprijzen die hieronder vermeld staan zijn exclusief aankoopkosten zoals ze in de catalogus vermeld staan. BA Auctions wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval de nummer aangegeven op het voorwerp niet overeen zou komen met de beschrijving in de catalogus.

Bankgegevens:

In het onderstaande formulier wordt automatisch ingevuld voor catalogusnummer en objecttitel. Gebruik het alsjeblieft om geen fouten te maken bij het aangifte van uw artikelen.

Nº in de catalogus Beschrijving in de catalogus Type bieding Maximum bod (exclusief kosten) € - Telefoonnummer

TOP